الجمعة، 5 نوفمبر 2010

แนวข้อสอบวิชาอัตตารีค(สอบเทียบ)


แนวข้อสอบวิชาอัตตารีค
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถานมีชื่อว่าอะไร? กาบูล
2. ประเทศบะห์เรนมีประชากรที่สามารถอ่านหนังสือกี่เปอร์เซ็นต์? 31%
3. เกาะฮีเราะฮฺเป็นเมืองหลวงของประเทศใด?อียิปต์
4. ศาสนาอิสลามเริ่มเผยแพร่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษใด? สทศวรรษที่ 3 ฮิจญรียะฮฺ
5. การแพร่หลายของศาสนาอิสลามในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านวิธีการใด? การค้าระหว่างประเทศ
6. อนาจักรอับบาสียะฮ์ที่ประเทศอีรักล่มสลายในปีใด? 656 ฮิจญรียะฮฺ
7. ประชากรมุสลิมในประเทศพม่ามีประมาณเท่าไหร่? 5 ล้านคน
8. ประเทศพม่ามีมัสยิดกี่หลัง? 3000 หลัง
9. ประชาชนในแถบชนบทของพม่าส่วนมีอาชีพอะไร? เกษตรกร
10. ประชากรมุสลิมในเมืองซันดุวัยมีจำนวนกี่คน? 300 คน
11. ชนชาติอาหรับก่อนสมัยท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล) ส่วนใหญ่บูชาสิ่งใด ?บูชารูปเคารพ
12. ดินแดนอาหรับสมัยก่อนท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล) ความเชื่อของเผ่าใดที่บูชาดวงอาทิตย์ ?เผ่าหิมยัรํ
13. ศาสนามะญูสี ในอาหรับก่อนสมัยท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล) สอดคล้องกับข้อใด ?พวกที่บูชาไฟ
14. ในสมัยก่อนท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล) เทวรูปใดที่มีชื่อเสียงมากและเป็นเทวรูปที่เชื่อกันว่าทำให้ฝนตกได้ ?เทวรูปอัล-อุซซา
15. ศาสนาหรือลัทธิใดที่ชาวอาหรับไม่นับถือในสมัยก่อนท่านนบีมุฮำหมัด (ศ็อล) ?ศูฟี
16. ท่านนบีมุฮำหมัด (ศ็อล) สืบเชื้อสายมาจากใคร ?นบีอิสมาอีล อะลัยฮิสสะลาม
17. จงเรียงลำดับผู้ที่อุปถัมภ์ ท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล)หลังจากที่กำพร้าบิดามารดา ?อับดุลมุฏเฏาะลิบ – อบูฏอลิบ
18. ท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล)ได้รับขนานนามว่าอย่างไร?อัล-อะมีน
19. ท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล) มีบุตรชายและบุตรหญิงกับพระนางคอดียะฮ์กี่คน ?บุตรชาย 2 คน บุตรหญิง 4 คน
20. ใครเป็นผู้นำวะหํยูมาแจ้งแก่ท่านรอซูล ?ญิบรีล
21. ขณะที่ท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล) อายุได้ 35 ปี ท่านได้ทำหน้าที่ตุลาการเกี่ยวกับเรื่องใด ?การขจัดข้อพิพาทการบูรณะกะอํบะฮ์
22. ญิบรีลได้นำท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล) อิสรออ์ - มิอํรอจญ์ ใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด ?เพียง 1 คืน
23. การเดินทางของท่านนบีมุฮำหมัด จากมัสยิดอัลหะรอมไปสู่มัสญิดอัลอักซอ ใช้พาหนะใด ?อัลบุร็อก
24. การเดินทางจากนครบัยตุลมักดิสขึ้นสู่ ฟากฟ้าของท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล) เรียกอีกอย่างว่าอย่างไร ?มิอํรอจญ์
25. บัญญัติข้อใดที่รอซูลได้รับจากเหตุการณ์อิสรออ์ - มิอํรอจญ์ ?การละหมาด 5 เวลา
26. การฮิจญ์เราะฮ์ของท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล) ตรงกับเดือนใด ?มุหัรรอม
27. "มูฮาญีรีน" หมายถึงข้อใด ?ผู้อพยพ
28. "อัล-ศอร" หมายถึงข้อใด ?ผู้ช่วยเหลือ
29. การบำเพ็ญหัจญ์ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล) เรียกว่าอะไร ?หัจญ์อัล-วะดาอ์
30. ท่านนบีมุฮำหมัด(ศ็อล)เสียชีวิตที่ใดและร่างถูกฝังไว้ ณ ที่ใด ? เสียชีวิตที่มาดีน๊ะและร่างฝังในบริเวณติดกับมัสยิดอัลนะบาวีย์
31. การทำสัตยาบัน “บัยอะตุลอะกอบะฮฺ ครั้งที่ 1” เกิดขึ้นในเดือนซุลฮิจญะฮฺ ปี 12 ฮิจญรียะฮฺ มีชาวมะดีนะฮฺเข้าร่วมสัตยาบันกี่คน? 12 คน
32. การทำสัตยาบัน “บัยอะตุลอะกอบะฮฺ ครั้งที่ 2” ซึ่งมีชาวมะดีนะฮฺเข้าร่วมสัตยาบันกี่คน 75 คนเกิดขึ้นในปีใด? เดือนซุลฮิจญะฮฺ ปี 13 ฮิจญรียะฮฺ
33. ท่านนบีเริ่มวางรากฐานก่อสร้างมัสยิดนะบาวีย์ในปีใด? เดือนรอบีอุลเอาวัล ฮ.ศ. 1
34. การจัดระบบสวัสดิการเกี่ยวกับเด็กกำพร้าเกิดขึ้นเมื่อใด? หลังสงครามอุฮุด
35. การบัญญัติเกี่ยวกับญิซยะฮฺ(ภาษีรัชชูปการ)เกิดขึ้นเมื่อใด? หลังสงครามตาบูก
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด(เกี่ยวกับประชากรโลกมุสลิม)
36. ประเทศอียิปต์มีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?92%
37. ประเทศซูดานมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?83%
38. ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?89%
39. ประเทศลีเบียมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?98%
40. ประเทศตุนีเซียมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?97%
41. ประเทศเยเมนมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?99%
42. ประเทศอมิเรตน์มีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?98%
43. ประเทศโมริตาเนียมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?99%
44. ประเทศกาตาร์มีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?98%
45. ประเทศโซมาเลียมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?99%
46. ประเทศเลบานอนมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?58%
47. ประเทศตุรกีมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?98%
48. ประเทศไนจีเรียมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?60%
49. ประเทศบรูไนน์มีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?76%
50. ประเทศเตอร์จีกิสถานมีประชากรมุสลิมกี่เปอร์เซ็นต์?85%%

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق